Danske værdier

Hvad er det at være dansk? På dette findes der mange svar, men for mig handler det om værdier – og de hviler på et fundament af vores historie og kultur.

Danmark bygger bro imellem Skandinavien og Europa, og på samme måde skal vi bygge bro imellem tradition og innovation.

Vi skal styrke vores virksomheder og understøtte iværksætteriet. Gode ideer skal ikke forkastes fordi de er nye, men integreres hvis de er gode – sådan fortsætter vi med at udvikle vores samfund.

Som konservativ tror jeg på, at samfundet er evolutionært. Jeg ønsker at forbedre den verden vi lever i, med afsæt i de gode erfaringer, som allerede er gjort. På den måde kan vi tilstræbe et samfund i balance. Et samfund hvor ordentlighed, virkelyst og omsorg er centrale begreber og hvor hånden holdes under dem som er ved at falde ud, men ikke holdes over eller begrænser dem, som ønsker at klatre op. Et samfund hvor individet kan vælge frit, med respekt og i respekt for andres ret til det samme. Vi er alle en del af et hele, både samfundsmæssigt, men også som beboer på samme klode. Derfor er den grønne omstilling og dens værdier centrale for mig som konservativ og den grønne tråd løber igennem både mig som politiker, som dansker og som menneske – for vi er nødt til at forandre for at bevare.

Kongeriget Danmark & Rigsfællesskabet

Vi er en stolt nation med tætte bånd i Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland og til vores nordiske nabolande. I Danmark har vi tradition for demokrati, åbenhed og virkelyst. Og det er en stærkt medvirkende årsag til, at vi tit bliver kaldt verdensmestre i iværksætteri.

Gennem generationer har virkelysten og viljen til at skabe og tage ansvar for sit eget liv lagt grunden til de mange små og mellemstore virksomheder, som i dag er rygraden i det danske erhvervsliv. De er ofte familieejede og spiller en stor rolle for indtjeningen i Danmark og bidrager stærkt til vores velfærdssamfund.

Et stærkt erhvervsliv er en forudsætning for vækst og velstand og dermed for velfærd.

Velfærd og social tryghed

I Danmark har vi et socialt sikkerhedsnet og en tradition for at tage hånd om dem, som ikke kan klare sig selv. Næstekærligheden er et karaktertræk, som ligger dybt i danskerne. Vi tager os af hinanden og hjælper de svage i vores samfund.
Velfærdsstaten er bygget på respekt, personligt ansvar og næstekærlighed. De værdier og velfærden, som er bygget op gennem generationers indsats for Danmark, er grundlaget for, at vi kan sikre alle en god start i livet, lige adgang til uddannelse og en tryg alderdom med personlig frihed til at vælge, hvordan vi vil leve og modtage den behandling, som vi har brug for og ret til. Fra uddannelse til alderdom skal det frie valg være en rettighed. Det skylder vi ikke mindst dem, som har bygget det samfund, vi har overtaget.

Ret og pligt

Grundloven, demokratiet, lige rettigheder og muligheder, men i høj grad også ansvaret for fællesskabet – og viljen til at yde. Ret og pligt er omdrejningspunkt i det danske værdifællesskab.
Vi er åbne og imødekommende, jordbundne og flittige. Det sociale engagement rummer naboen og andre, som ikke kan klare sig selv.
Til gengæld træder vores veludviklede retfærdighedssans i karakter, hvis ikke alle bidrager med, hvad de kan.
Danskerne ser ikke mildt på folk, som kører på frihjul og udnytter velfærdssystemet. Det udfordrer sammenhængskraften, og vi risikerer, at viljen til at hjælpe sættes under pres. Den vilje er helt central og vi skal værne om den. Kun derved sikrer vi bred opbakning til at hjælpe dem, som har reelt behov for omsorg og bistand. For vores ældre, for vores børn og børnebørn er det vores ansvar, at fællesskabet ikke bliver skrøbeligt og at opbakningen til velfærdssystemet består.

 

Grøn fremtid for Danmark

Den grønne tråd går gennem mange danskeres hverdag. Vi tager den grønne tankegang med os, når vi køber ind, når vi affaldssorterer hjemme ved køkkenvasken, tager den to-hjulene på job eller i skole. Hos mange af os hænger cykelhjelmene tæt i entreen og den tohjulede cykelpark fylder godt op i kælder eller indkørsel.

Rigtig mange danskere bidrager til den grønne omstilling. Kæmper mod madspild hjemme ved køleskabet og passer på naturen og hjælper med at samle plastik sammen med spejderne, eller bidrager som én af de 130.000 danskere, der er medlem af Danmarks Naturfredningsforening. Fordi vi VIL Danmark og give det lille grønne land videre i bedste form til kommende generationer. Vi har yderst aktive og engagerede unge, som kæmper klimaets sag og holder os fast på at sætte mål for klimareduktion og sikre, at indlandsisen overlever – og i sidste ende også os selv.

Det er helt afgørende, at de politikere, som sidder ind på Christiansborg respekterer og VIL de mennesker og virksomheder, som de regulerer og lovgiver omkring. Det er medspillere og ikke modspillere på den grønne bane.

Den siddende regering søger IKKE dialog og involvering og konstruktivt samarbejde om løsningerne. Det er derfor, jeg gerne vil arbejde aktivt politisk.

Virksomheder kan og vil det grønne

Med det brede forlig om en grøn skattereform er vi godt på vej. Rammerne er sat. Next step er at bringe vores virksomheder endnu mere aktivt i spil. Jeg ved fra min tid som medlem af topledelsen i Salling Group, Danmarks største dagligvarekoncern, at meget kan rykkes, når virksomheder gearer op og tager ansvar for den grønne omstilling. Vi lykkedes med at sparke gang i klimamærkningen i samarbejde med den grønne tænketank Consito.

De små og mellemstore virksomheder, SMV’erne vil også rigtig gerne. Mange spiller allerede aktivt med, andre har brug for råd og guidning til, hvordan de bedst bidrager til at rykke Danmark og deres egen virksomhed i grøn retning.

Politisk skal vi blive langt bedre til at bringe vores engagerede og klimabevidste virksomheder aktivt ind i arbejdet med løsningen på udfordringerne. Rigtig mange KAN OG VIL gerne bidrage og inddrages – men de føler sig holdt ude, overset og endda ofte sat under for indflydelse.

Danmark har brug for at samle al viden om, hvordan vi rykker på det grønne. Et ministerium, som kan rådgive borgere og virksomheder med indsigt og viden. Et hjemsted for en taskforce, som kan geare os til at matche klimaudfordringerne. Et sted, hvor alle ivrige virksomheder og danskere kan få hjælp og vejledning til selv at rykke mod en grøn fremtid.