Min politik

Vi lever i en tid, hvor vi ofte presses til at tage vores tanker om frihed og retfærdighed op til revision – men giver dette overhovedet mening uden også at inddrage begrebet ansvarlighed? For mig hænger frihed, retfærdighed og ansvarlighed uløseligt sammen. Det er i spændingsfeltet imellem dem vi finder demokratiet.

Netop ansvarligheden spiller en stor rolle i min politiske tænkning, og den bør være et centralt omdrejningspunkt for borgere såvel som embedsmænd og politikere. For frihed og ansvar følges ad, og det gør de igennem hele livet. Derfor er det også vigtigt at du kan vælge frit, og i hele livet: Dine børns skole og uddannelse. Den læge, behandling, pleje og mad, som du ønsker.

Alle skal tage ansvar for deres eget liv. Sammen holder vi hånden under og hjælper dem, som ikke kan klare sig selv. Men dem, der kan, de skal selv. Vi kommer i den henseende ikke udenom at psykiatrien skal styrkes og løftes, for aldrig før har så mange haft ar på sjælen og aldrig før har ventelisterne været så lange.

Ansvarligheden stopper ikke hos den enkelte: Klodens fremtid er vores fælles ansvar. Derfor er det vigtigt, at vi løfter den grønne fane og sætter turbo på en bæredygtig omstilling. Klodens klima og den vilde natur er vores ansvar. Det er den arv, vi giver videre til vores børn og børnebørn.

  • Der er brug for en ny rettesnor – en grøn tråd, som er vævet helt ind i hjertet af vores samfund og kultur.

  • Der er brug for aktiv handling og høj prioritet til klima og natur.

  • Der skal en grøn overligger på alle politiske beslutninger fra forsvar til fødevarer og finanspolitik.

  • Både borgere og virksomheder skal aktiveres, så den grønne agenda bliver en folkesag.

Vi skal gå forrest. Den grønne omstilling skal sættes på både den private dagsorden og på erhvervenes via dialog. Omstillingen skal være et naturligt led i udviklingen af de danske virksomheder. De skaber værdi, velstand og vækst i Danmark – derfor skal vi gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed. Et godt erhvervsklima er ikke kun godt for økonomien, men også for stabiliteten.

Vi har længe taget stabilitet og fred for givet, men ligesom balancen rykker sig på den politiske verdensscene, så må vores prioriteter også følge med. Derfor er det vigtigt at styrke Danmarks sikkerhed mod ydre trusler med et veludrustet og professionelt forsvar og tage hånd om trygheden i hjemmet med et nært og stærkt politi.

Ansvarlighed går i mine øjne hånd i hånd med ordentlighed og dialog. Begge dele er forudsætning for fornuftig og langtidsholdbar politik. Der skal være gennemsigtighed i den politiske proces, og respekt for de borgere, som politikerne træffer beslutninger for og om. Dialog er demokratiets forudsætning.

• Vores virksomheder

– gør det enkelt og attraktivt at drive virksomhed, det skaber værdi, velstand og vækst i Danmark

• Vores fremtid

– løft den grønne fane, sæt turbo på en bæredygtig omstilling: Klodens klima og den vilde natur er vores ansvar og arv til børn og børnebørn

• Vores liv

– tag ansvar for dit liv, sæt dig mål og følg dine drømme, sammen løfter vi dem, som ikke kan selv

• Vores familie

– vælg frit og bestem selv hele livet: dine børns skole, uddannelse, den læge, behandling, pleje og mad, som du ønsker

• Vores Danmark

– tag hånd om trygheden i hjemmet med et nært og stærkt politi og styrk Danmarks sikkerhed mod ydre trusler med et veludrustet og professionelt forsvar